Algemene voorwaarden

Copyright en gebruiksrecht.

Alle foto’s die door  Studio Jurjen Backer Dirks zijn gemaakt zijn auteursrechtelijk beschermd en de rechten berusten bij Jurjen Backer Dirks.

Het is niet toegestaan om deze foto’s zonder schriftelijke toestemming te vermenigvuldigen, verspreiden of publiceren.

Foto’s in opdracht gemaakt mogen door de opdrachtgever binnen en voor het bedrijf worden gebruikt, maar niet aan derden worden geleverd zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.


Naamsvermelding.

Naamsvermelding bij publicatie van een foto is geen gunst of een soort loon in natura.
Het is een wettelijk recht van de fotograaf en dus een verplichting voor de gebruiker.
​(Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.)


Algemene voorwaarden.

Op alle rechtsbetrekkingen van Studio Jurjen Backer Dirks zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. De tekst is te downloaden via de website van DuPho: Algemene Voorwaarden DuPho.