Privacy statement

Algemeen

Bij bezoek aan de website van fotograaf op zeel.nl kunnen er gegevens van u worden verwerkt.

Bijvoorbeeld via e-mailformulieren, offerteverzoeken of doordat u een bericht op uw Social Media plaatst. Wij waarborgen en respecteren uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor u het informatieverzoek heeft gedaan. Uw persoonsgegevens worden door ons beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement' geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies' op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Gegevensverwerking

Met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website verzamelen wij informatie ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Ook willen wij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar leden en relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie over ons en eventuele gerelateerde derden. Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

 

Google Analytics

Ook gebruikt deze website Google Analytics. Google slaat van uw bezoek algemene gegevens op zodat wij onze bezoekersstatistieken kunnen monitoren.

 

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door links of Social Media kunnen worden bezocht.

 

Vragen

Voor vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop wij eventuele door u verstrekte persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen.

 

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.