Disclamer

Algemeen

Studio Jurjen Backer Dirks verleent u hierbij toegang tot www.fotograafopzee.nl, en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Studio Jurjen Backer Dirks en derden zijn aangeleverd. Studio Jurjen Backer Dirks behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Studio Jurjen Backer Dirks. 


Copyright en auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom van teksten, afbeeldingen en andere materialen liggen bij Studio Jurjen Backer Dirks. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Studio Jurjen Backer Dirks, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Wilt u beeldmateriaal gebruiken voor welk doel dan ook, neem dan contact op via: info@jurjenbackerdirks.nl

Studio Jurjen Backer Dirks is lid van de beroepsvereniging DuPho. DuPho staat voor Dutch Photographers. Deze beroepsvereniging is mede opgericht ter bescherming en handhaving van foto-auteursrechten voor haar aangesloten fotografen.

http://www.dupho.nl


contact

Onze contact gegevens:

Studio Jurjen Backer Dirks
Kanaalweg 31-7
8861 VA Harlingen
T: 0517 850 336
M: 06 1204 2565
E: info@fotograafopzee.nl
KvK: 51310260


Heeft u een vraag of opmerking?

U kunt dan onderstaand contactformulier invullen. Wij zullen vervolgens zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Wordt u liever telefonisch geholpen? Bel 0517 850 336 of 06 1204 2565.